rainfallrecord.info v2

El Arish Rain

1545 records, el arish, QLD


2018

4652 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Jan         18.5 56 4 3.5   0 4 19.5         135 45 135 5     13 60 60 45 31 4       639
Feb         280 110 18 3.5 18 12             2 8     9.5 68 43 7 43 42 40 12.5 717
Mar 21.5 9.5 1   80 65 240 275 165 62 22.5 14.5           5 15 10 32 45 65 90 97 85 480 108 58     2046
Apr   12 11       8 9.5 8 8 9.5           55 32 7     7               30 197
May   48       10 10 15 20               4 22 8 8 7       4 30   14 14.5     215
Jun               9 10 9.5 0                       30 10 12 14 11 9.5 10 10.5 136
Jul 8.5 55                                 26           6             96
Aug                                                               0
Sep                   2 4.5 1             6             7         21
Oct 1 2 8 3                 2 13 6 2                               37
Nov   12 14 11       0.5 4 4 12 2 1.5             1     6.5               69
Dec       2.5   65 45 125 75 80 35 55                                       483

2010 to 2018

Creative Commons License Rainfall data is licensed under: Creative Commons Attribution 2.5 Australia

Download:
CSV JSON